Dråbesmøringsolie MSA-AME 507

kr.209,00kr.1.825,00

Olie til dråbesmøringsanlæg

Varenummer (SKU): N/A Kategori:

Beskrivelse

Dråbesmøringsolie MSA-AME 507

Specialvæsken MSA AME 507 er designet til brug i dråbesmøringsanlæg og udtegnes ud over sin fremragende køle- og smøreegenskaber på grund af sin miljøvenlighed og kompatibilitet.

Oplysninger fra producenten

  • Blanding til industriel og kommerciel brug,
  • Ikke-vandblandbart dråbesmøringsolie, mineraloliefrit
  • Blanding baseret på fedtsyreestere, farvet, indeholder ingen ingredienser i deklarerbare mængder
  • Ikke klassificeret som farlig i henhold til direktiv 1999/45 / EF
  • Ikke omfattet af mærkning acc. RL 1999/45 / EF
  • Produktet indeholder ingen relevante mængder af individuelle stoffer med erhvervsmæssige eksponeringsgrænser, som skal overvåges.
  • Må ikke udsættes frost og varme

Erfaring fra praksis

Vores erfaring har vist, at i overensstemmelse med principperne for arbejdsmiljø og industriel hygiejne, når de håndteres korrekt kan forventes ingen helbredsskader. Øje- og permanent hudkontakt bør undgås.

Sikkerhedsdatablad MSA – AME 507

Sikkerhedsdatabladet i henhold til forordning (EF) nr 1907/2006 til dråbesmøringsolie MSA – AME 507 kan downloades som PDF her: Sikkerhed MSA – AME 507

OBS

Denne produktinformation har rådgivende funktion, et juridisk ansvar kan ikke udledes fra den. Oplysningerne repræsenterer ikke en garanti for den enkelte sag og frigiver ikke forbrugeren fra sine egne undersøgelser. For yderligere oplysninger om håndtering og transport henvises til det respektive sikkerhedsdatablad. Hvis du er i tvivl, så må du gerne kontakte os.

Yderligere information

Mængde

1 liter, 10 liter